SOBEM恩雨祈禱區 Forums 祈禱區 為香港家賢代禱: Reply To: 為香港家賢代禱:

#10841
Admin Forum
Keymaster

求神保守他8月中会做好多检查,求神保守检查一切顺利,医生有智慧去懂得医治, 求神亲自医治,减轻痛苦,让他早日完全康复。求神旨意臨在当中带领。